OĞUZ QƏBƏLƏ BAKI SU KƏMƏRİNİN KEÇDİYİ ƏRAZİDƏKİ TORPAQ SAHİBLƏRİ HƏLƏ DƏ KOMPENSASİYA ALMAYIBLAR

noyabr 13th, 2012