AZƏRBAYCANIN ÜTT-YƏ ÜZV OLMASINA OLİQARX QRUPLAR ƏNGƏL TÖRƏDİR

may 8th, 2012