DAŞQIN ZONASINDA KÜR VƏTƏNDAŞ CAMİYYƏTİ QƏRARGAHININ FƏALİYYƏTİ QADAĞAN EDİLDİ

avqust 30th, 2010