XARİCİ İŞLƏR NAZİRLƏRİ SNAYPERİN AZYAŞLINI QƏTLƏ YETİRİLMƏSİNİ PİSLƏDİLƏR

mart 10th, 2011