EVLƏRİ ƏLLƏRİNDƏN ALINANLAR HAQQ-ƏDALƏT AXRARIŞINDADIRLAR

iyun 24th, 2010