İNSAN ALVERİ QURBANINA ÇEVRİLMƏYİN ƏSAS AMİLİ ZƏİF SOSİAL DURUMDUR

may 29th, 2012