JURNALİSTLƏRİN HƏRBİ SAHƏDƏ BİLİK VƏ BACARIĞININ ARTIRILMASI LAYİHƏSİ HƏYATA KEÇİRİLİR

sentyabr 3rd, 2010