HƏBSDƏKİ JURNALİSTİN ƏLEYHİNƏ ETİRAZ AKSİYASI TƏŞKİL OLUNUB

sentyabr 17th, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=pcre-F2Kx1o&w=410&rel=0