PAYTAXTIN MƏRKƏZİ KÜÇƏLƏRİNDƏ NƏQLİYYATIN HƏRƏKƏTİ İFLİC OLDU

sentyabr 5th, 2011