EVLƏRİ SÖKÜLƏN PAYTAXT SAKİNLƏRİ HÜQUQLARINI MÜDAFİƏ ETMƏK ÜÇÜN ÇIXIŞ YOLU

noyabr 24th, 2010