DEMOKRATİYAYA KEÇİD XƏRİTƏSİ HAKİMİYYƏTƏ VERİLƏN ŞANS KİMİ DƏYƏRLƏNDİRİLİR

avqust 27th, 2011