FƏLAKƏT BÖLGƏSİNDƏ VƏZİYYƏT GƏRGİNDİR

may 20th, 2010