NAMİZƏD SEÇKİ SAXTAKARLIĞINA MÜƏLLİMLƏRİN CƏLB EDİLDİYİNİ İDDİA EDİR

noyabr 4th, 2010