AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ SİYASİ VƏZİYYƏT AZAD SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİNƏ XİDMƏT ETMİR

sentyabr 2nd, 2010