KÜR DAŞQINLARI NƏTİCƏSİNDƏ ZİYAN ŞƏKƏNLƏR YENƏ PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASINDA OLDULAR

aprel 5th, 2011