GƏNCLƏRİN MİTİNQİNDƏ SAXLANILANLARA QARŞI ZORAKILIQ PİSLƏNİLİB

mart 20th, 2012