AZƏRBAYCANDA ŞƏKƏRLİ DİABET XƏSTƏLƏRİ ÜÇÜN HANSI ŞƏRAİT MÖVCUDDUR

oktyabr 29th, 2010