İNFORMASİYA AZADLIĞININ İNKİŞAFI İNSTİTUTU TƏSİS OLUNUB

İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutu adlı yeni ictimai birlik təsis olunub.

“Açıq bilgi məkanı” – şüarı ilə fəaliyyət göstərəcək İnformasiya Azadlığının İnkişafı  İnstitutunun əsas məqsədi ölkədə şəffaf informasiya məkanının yaradılmasına, bilgi əldə etmək hüququnu düzənləyən aydın və şəffaf qanunvericiliyin formalaşdırılmasına, bu istiqamətdə qabaqcıl təcrübələrin öyrənilib təşviq edilməsinə dəstək olmaq, bilgi azadlığı sahəsində çalışan qurumların daha effektiv işləməsinə nail olmaqdır. Qurum fiziki və hüquqi şəxslərin informasiya əldə etməsinə yardımçı olacaq və bu sahədəki problemlərin həllinə çalışacaq.
Previous Post

Xan Şuşinski küçəsində tikilən prezident iqamətgahı ərazisində yerləşən evlərin sökülməsi

Next Post

MİLAZ.İNFO HƏRBİ SAYTI HÜCUMLAR NƏTİCƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing to see posts you are looking for.