MÜXALİFƏTÇİLƏRƏ QARŞI TƏZYİQLƏR VƏ HƏBSLƏR DAVAM EDİR

aprel 1st, 2011