AZƏRBAYCANLA TÜRKİYƏ ÜÇÜNCÜ ÖLKƏLƏRƏ BİRGƏ İNVESTİSİYA QOYULMASI BARƏDƏ RAZILIĞA GƏLİBLƏR

iyul 29th, 2010