ADNAN HACIZADƏNİN MƏHKƏMƏSİNDƏ İŞTİRAKI TƏMİN EDİLƏCƏK

Previous Post

HƏBSDƏKİ JURNALİSTİN ƏLEYHİNƏ ETİRAZ AKSİYASI TƏŞKİL OLUNUB

Next Post

QHT CƏMİYYƏT MÜNASİBƏTLƏRİNƏ DAİR SEMİNAR KEÇİRİLİB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing to see you are looking for.