GƏNC BLOQÇULARIN APELLYASİYA ŞİKAYƏTİ ÜZRƏ PROSES HAVA ŞƏRAİTİ İLƏ ƏLAQƏDAR BAŞ TUTMAYIB

fevral 5th, 2010