XIRDALANLI SAHİBKARLAR PREZİDENTDƏN KÖMƏK GÖZLƏYİR

avqust 17th, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=otQPOHqejdw