HƏRBİ SAHƏDƏ İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏYƏ DAİR KİTAB DƏRC OLUNUB.

iyul 20th, 2010