“EUROVİSİON” KEÇİRİLƏN ÖLKƏDƏ İNSAN HAQLARI POZULMAMALIDIR

may 23rd, 2012