NEFT GƏLİRLƏRİNİN ƏHALİNİN ƏMƏK HAQQINA TƏSİRİ İLƏ BAĞLI ARAŞDIRMA HAZIRLANIR

mart 15th, 2012