ATƏT HAKİMİYYƏTİ SEÇKİLƏRİN DEMOKRATİKLİYİNİ TƏMİN ETMƏYƏ ÇAĞIRIB

sentyabr 29th, 2010