KÜR QƏRARGAHI SU BASMIŞ KƏNDLƏRİN KÖÇÜRÜLMƏSİNİN ƏLEYHİNƏDİR

iyun 26th, 2010