NEFT QAZ GƏLİRLƏRİNİN ƏDALƏTLİ BÖLÜNMƏSİNDƏ CİDDİ PROBLEMLƏR VAR

sentyabr 17th, 2010