MÜAVİNƏTLƏRİN VERİLMƏSİNDƏKİ ÖLÇÜLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ TƏKLİF EDİLİR

December 11th, 2012