TÜRKİYƏ AZƏRBAYCAN TƏRƏFDƏN VİZANIN LƏĞVİNİ GÖZLƏYİR

avqust 2nd, 2011