QƏRB DİPLOMATLARI DEMOKRATİYA NAMİNƏ İNCƏSƏNƏT KAMPANİYASINI DƏSTƏKLƏYİRLƏR

dekabr 12th, 2012