QƏRB DİPLOMATLARI DEMOKRATİYA NAMİNƏ İNCƏSƏNƏT KAMPANİYASINI DƏSTƏKLƏYİRLƏR

December 12th, 2012