AMERİKANIN ƏN YAXŞI ƏLAQƏLƏRİ İNSAN HAQLARINA HÖRMƏTLƏ YANAŞAN ÖLKƏLƏRLƏDİR

December 12th, 2012