İFADƏ AZADLIĞININ MÜDAFİƏ KOMİTƏSİ YARADILIB

yanvar 28th, 2010

Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin formatı dəyişdirilib və yeni yaradılan İfadə Azadlığının Müdafiəsi Komitəsinin strukturunun sədr, idarə heyəti və katiblikdən ibarət olması qərara alınıb.

Yanvarın 27-də toplaşan işçi qrupunun iclasında buna qərar verilib.